Schroefontwerpen met CFD programma

AMW Marine test de schroeven met het geavanceerde (Computational Fluid Dynamics) CFD computerprogramma. Numerieke programma’s voor het testen van scheepsschroeven.

Voor de het meest perfecte schroefontwerp met CFD zijn de volgende kenmerken van groot belang; de stuw kracht, bewegingen, stroming en de kracht van het water, alsmede vragen over ondiepten, kanaaleffecten, hoe vaak situaties zich voordoen en de vaarroutes.

Om voor een schip een unieke schroef te ontwerpen is een gedegen specificatie noodzakelijk, de gegevens omvatten ondermeer:

  • Motorgegevens en ideeën
  • Lijnenplan, scheepsafmetingen, waterverplaatsing
  • Diepgang (ongeladen – half geladen – geladen)
  • Keerkoppeling gegevens / Electrische aandrijfgegevens
  • Verwachte snelheden
  • Vaargebied
  • Geluidseisen
  • Klasse eisen
  • Ervaringsgegevens

Een snelvarend jacht behoeft een volledig ander ontwerp dan bijvoorbeeld een binnenvaartschip.

Voor meer informatie neem contact op met onze specialist propeller@amw.nl of bel naar + 31 (0) 78 681 0107

Voor speciale ontwerpen wordt gebruik gemaakt van (Finite Element Analyses) FEA software. Vooral schroeven met hogere klasse eisen.