HOE HET WERKT

De Bawat BWMS is ontworpen om aan uw ballastbehoeften te voldoen met vier behandelingsopties tijdens de reis:

  • Enkele passage ballast water behandeling
  • Enkele passage de-ballastbehandeling
  • Enkele passage tank-tot-tankbehandeling
  • Circulatiebehandeling in dezelfde tank

Bawat Flyer AMW-MARINE PDF Download

SYSTEEM LAY-OUT

Het Bawat BWMS is speciaal voor elk schip ontworpen op basis van een beoordeling van de beschikbare overtollige warmte, de hoeveelheid ballastwater dat moet worden geballast / gedebalasteerd tijdens het laden, het aantal en het ontwerp van de ballastwatertanks, het handelspatroon enz.

  • Circulatiepomp: Ballastwater wordt door de circulatiepomp door het systeem gepompt.
  • Verwarmingsgedeelte: In het verwarmingsgedeelte wordt ballastwater door platen warmtewisselaars op de opgegeven temperatuur verwarmd door gebruik te maken van restwarmte van de hoofdmotor of andere beschikbare warmtebronnen.
  • Retentiegedeelte: De bereikte temperatuur in het verwarmingsgedeelte wordt gedurende een bepaalde tijd bewaard in het retentiegedeelte.
  • Regeneratiesectie: Na pasteurisatie passeert het ballastwater door de regeneratiesectie en fungeert het als een voorverwarmer van het inkomende ballastwater en koeler voor het uitgaande ballastwater.
  • Controle- en bewakingseenheid: De CMU controleert het behandelingsproces en registreert alle procesgegevens.