IDM 120 Duplex Voor Island
2 watermakers die elk 60 ton/dag kunnen produceren