Electrische Olie verwarming

Verwarming van olie, zware vlamwerende vloeistoffen en emulsies door elektrische energie, vooral voor buitenmachines en -faciliteiten.