Wanneer ontzilt water bijvoorbeeld via een pijpleiding over lange afstanden wordt getransporteerd, moet de pijpleiding zijn voorzien van pompstations om te zorgen voor een continue waterstroom en voldoende waterdruk. Dit is steeds meer nodig wanneer leidingen zich in afgelegen of uitdagende geografische omstandigheden bevinden, rekening houdend met de verschillende leidingafmetingen die nodig zijn om water veilig en soepel te transporteren.

Dergelijke pompstations zijn uitgerust met elektromotoren die de waterpompen aandrijven, en andere apparatuur zoals koelmachines, HVAC-systemen en smeeroliepompen. Al deze componenten hebben koeling nodig om de continuïteit van de werking en een constante waterstroom te garanderen – een element dat vooral belangrijk is in warme omgevingen.

Auramarine-koelunits zijn geschikt voor alle pompstationapparatuur, inclusief cruciale ondersteuning bij onbemande stations; ondersteuning van kritieke koelingsvereisten om de aangewezen temperatuur voor afzonderlijke componenten te handhaven en veilige en vlotte werking te handhaven.

De units bestaan ​​uit pompen, filters en warmtewisselaars die zijn ontworpen om op één frame te passen, zodat de ruimte optimaal is en de installatie eenvoudig is.

Bij AMW MARINE zorgen we ervoor dat deze hoogwaardige ondersteuning op maat wordt voortgezet met ons aanbod van reserveonderdelen en levenscyclusservices. Onze gespecialiseerde teams zijn beschikbaar om preventieve conditiebewaking uit te voeren, om te helpen bij de voorbereiding op aankomend onderhoud en om te adviseren over eventuele vereisten voor reserveonderdelen voor continue en efficiënte high-performance operaties.